Reglementen

Wedstrijdreglement facebookacties en wedstrijden georganiseerd door Rijwielen Jacobs NV

Geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

 1. De wedstrijden wordt georganiseerd door NV Rijwielen Jacobs met ondernemingsnummer BTW 445.347.883, gevestigd op Diestsestraat 192, 3000 Leuven. De wedstrijden worden op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en zijn ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 1. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor NV Rijwielen Jacobs en niet voor Facebook.
 1. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 1. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 1. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 1. Medewerkers van NV Rijwielen Jacobs zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op de prijzen tenzij anders vermeld.
 1. NV Rijwielen Jacobs behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan een Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins bij enige twijfel dat de deelnemer heeft gewonnen.
 1. Deelnemers moeten in België wonen. Indien bij de actie vermeld wordt dat enkel klanten kunnen deelnemen, worden niet-klanten uitgesloten van de trekking.
 1. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de Facebook-pagina.
 1. De te winnen prijzen van de acties zullen worden vermeld op de facebookpagina van NV Rijwielen Jacobs.
 1. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van verschillende criteria opgegeven in de wedstrijdopgave. Bij twijfel behoudt NV Rijwielen Jacobs het recht om zelf een rechtmatige winnaar te kiezen. Indien er geen winnaar is aangeduid, loopt de actie af.
 1. De winnaars worden per persoonlijk bericht via Facebook of mail verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijzen in ontvangst genomen zullen worden.
 1. NV Rijwielen Jacobs en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 1. NV Rijwielen Jacobs en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 1. NV Rijwielen Jacobs behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van NV Rijwielen Jacobs, de omstandigheden dit vereisen. NV Rijwielen Jacobs kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege NV Rijwielen Jacobs.
 1. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door NV Rijwielen Jacobs en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 1. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan NV Rijwielen Jacobs om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.